O muzeu

Diecézní muzeum brněnského biskupství bylo založeno 1. června 1993 jako první svého druhu v České republice. Sídlo muzeum získalo v prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde zůstalo do roku 1999. Poté byla jeho činnost přerušena, a to až do roku 2006, kdy získalo nově zrekonstruované prostory v kanovnickém domě na Petrově číslo 1. Zde bylo otevřeno jako Informační kontaktní centrum s expozicí sakrálního umění z brněnské diecéze, a v roce 2007 zde pak byla otevřena také stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, jejímž autorem byl tehdejší ředitel muzea Karel Rechlík.

 
fotoZa dobu činnosti muzea v novém působišti vzniklo již několik velkých výstav, které byly instalovány v atraktivních prostorách krypty brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Významnou instalací byla v roce 2013 výstava Kotva a pramen, která se věnovala 1150 let výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, nebo Mezi klíčem a mečem o kardinálu Františku z Dietrichštejna z roku 2014, která je v současné době instalována v kapitulním chrámu sv. Václava v Mikulově.
 
V roce 2014 získalo muzeum také možnost vystavovat i v dalších prostorách, a to v tzv. Propité věži brněnské katedrály. Tento prostor je tak už třetím místem, kde Diecézní muzeum vystavuje.
 
fotoMimo stálou expozici a dočasné výstavy nabízí muzeum také několik programů pro školy a skupiny. Jedná se o komentované prohlídky, ale také o úžeji zaměřené přednášky, věnované ať už průběhu církevního roku (jako jsou Velikonoce a Vánoce) nebo architektonickým památkám, či další vzdělávací programy.
 
Muzeum se také každoročně s bohatým doplňkovým programem účastní brněnské Muzejní noci.
 
Diecézní muzeum spadá pod správou Brněnského biskupství, se kterým úzce spolupracuje.
 

 

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS