Výukové programy

Doba adventní - Připravujeme se na Vánoce

pro ZŠ

Pro adventní období máme připravený výchovně vzdělávací program: Doba adventní – Připravujeme se na VánoceProgram je určen především žákům 1. stupně ZŠ a zájmovým kroužkům.

Programovou náplň tvoří poznávání vánočních svátků prostřednictvím uměleckých děl v muzejní expozici a zhotovení andělíčka ze šustí.

Program trvá cca 60 minut, délku lze upravit dle domluvy. Je koncipován pro skupiny v počtu max. 30 dětí, bude probíhat v období adventní doby vždy ve všední dny. Cena za žáka činí 80 Kč, pedagogický doprovod má účast zdarma.

 

Křesťanství - klíč západní civilizace

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Náboženství od nepaměti utváří společnost. Křesťanství a jím ovlivnění učenci se stali nositeli hodnot, kultury, ale i školství, lékařské péče a rozvoje vědních disciplín. V rámci tohoto programu se interaktivní formou žáci dozvědí, jakým způsobem v historii křesťanství formovalo civilizaci, dále, jaká je role náboženství v současném světě.

Doporučená délka programu je 60 – 90 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Doba postní - Příprava na Velikonoce

pro ZŠ

Pro předvelikonoční období máme připravený výchovně vzdělávací program: Doba postní – Příprava na VelikonoceProgram je určen především žákům 1. stupně ZŠ a zájmovým kroužkům.

Programovou náplň tvoří poznávání velikonočních svátků prostřednictvím uměleckých děl v muzejní expozici, přiblížení stěžejních velikonočních událostí a zhotovení výrobků ve formě papírové palmičky nebo ozdobené svíčky.

Program trvá cca 60 minut, délku lze upravit dle domluvy. Je koncipován pro skupiny v počtu max. 30 dětí, bude probíhat v období postní doby vždy ve všední dny. Cena za žáka činí 80 Kč, pedagogický doprovod má účast zdarma.

 

Madona z Veveří, cestovatelka v prostoru i čase

pro druhý stupeň ZŠ a SŠ

Žákům je hravou formou představen gotický deskový obraz Madony z Veveří. Po úvodním badatelském úkolu, po jehož vyřešení se studenti dostanou k materiálům uvnitř kufříku se rozdělí na 4 skupiny, které zkoumají rozličné kontexty obrazu. V edukačním programu je kladen důraz nejen na poznání vzniku obrazu, ale také na jeho druhý život, vrcholící převozem do Diecézního muzea v Brně. Zastoupeno je také znovuobjevení obrazu fiktivním vlastníkem kufříku, který programem “provází”. Po práci ve skupinách probíhá vzájemná prezentace.

Doba trvání je 90 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Procházka pro nejmenší

pro MŠ

Na Petrově okna září,
poznáme tu krásný svět,
povíme si o Královně –
pojďte děti na výlet!

Doporučená délka programu je 30 - 45 minut, cena 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

 

 

Světová náboženství – judaismus, křesťantví, islám

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Náplní programu je srovnání tří monoteistických náboženství, která v minulosti formovala a do značné míry stále formují naši kulturu. Žáci se seznámí s kořeny náboženství, obdobím jejich vzniku a hlavními věroučnými myšlenkami. V neposlední řadě bude kladen důraz na jednotlivé podobnosti či rozdílnosti a na mezináboženský dialog. Snahou bude porozumět odlišnostem a určit, z čeho vycházejí kulturní rozdíly.

Doporučená délka programu je 90 - 120 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

 

Tajemství Petrova

pro ZŠ a SŠ

V rámci programu si žáci prohlédnou katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově a dozvědí se mnohé o její historii, stavebním vývoji a jejím významu v dějinách i dnes. Během prohlídky budeme objevovat tajemství a zajímavosti nejrůznějšího druhu. Program lze zaměřit na představení hlavních architektonických pojmů a vývoje stavebních slohů, na pověsti, legendy o světcích a ikonografii výzdoby katedrály, nebo také na širší kulturněhistorické souvislosti týkající se dějin celého Brna.

Doporučená délka programu je 45 - 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma. Konečnou podobu i časové rozpětí lze modifikovat podle zaměření studia a věku účastníků.


  

 

 

Vita Christi - Život Kristův – komentovaná prohlídka stálé expozice

lze zařadit do výuky předmětů náboženská výchova, etická výchova, občanská výchova


V rámci programu si žáci mohou prostřednictvím vybraných uměleckých děl zopakovat a doplnit své znalosti o životě Ježíše Krista a základech křesťanské věrouky. Program je možné přizpůsobit věku žáků a může tak zpestřit a obohatit výuku na prvním i druhém stupni základních škol a na školách středních.

Doporučená délka programu je 45 - 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Umění vypráví

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

 

Program je realizován formou komentované prohlídky stálé expozice Diecézního muzea. Na vybraných uměleckých dílech z období gotiky a baroka si vysvětlíme, jak je důležité těmto dílům správně porozumět a naučit se je vnímat jako specifickou a nedílnou součást evropského kulturního dědictví.

Program lze využít jako doplňující a rozšiřující formu výuky předmětů dějepis, výtvarná výchova, umění a kultura, základy společenských věd.

Doporučená délka programu je 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

 

 

BIBLE a její poslání pro současný svět

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Cílem programu BIBLE je seznámit mládež s Biblí, nastínit její struktury a rozdělení, a zodpovědět otázky, co znamená Bible pro křesťany a jaký význam má pro současný svět. Součástí programu bude teoretická část konaná formou prezentace a prohlídka stálé expozice Diecézního muzea, kde se žáci na muzejních exponátech seznámí s evangelním příběhem. Nedílnou součástí bude také ukázka krátkého biblického čtení, při němž si žáci osvojí práci s Biblí.

Doporučená délka programu je 60 - 90 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma. Program je určen pro základní i střední školy. Konečnou podobu i časové rozpětí lze modifikovat podle zaměření studia a věku účastníků.

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube     instagram

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS