Umění vypráví

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

 

Program je realizován formou komentované prohlídky stálé expozice Diecézního muzea. Na vybraných uměleckých dílech z období gotiky a baroka si vysvětlíme, jak je důležité těmto dílům správně porozumět a naučit se je vnímat jako specifickou a nedílnou součást evropského kulturního dědictví.

Program lze využít jako doplňující a rozšiřující formu výuky předmětů dějepis, výtvarná výchova, umění a kultura, základy společenských věd.

Doporučená délka programu je 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube     instagram

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS