Archiv výstav

Turínské plátno: podoby Kristovy tváře

Výstava u nás bude do konce roku při příležitosti končící zápůjčky díla Veraikon od Gabriela Maxe.

Výstavu bude možné si prohlédnout, jakmile se muzeum otevře.

 

Výstava Víra, Naděje, Láska

Srdečně Vás zveme na výstavu Diecézního muzea Víra, Naděje, Láska, věnovanou třem světcům spjatým s brněnskou diecézí, jejichž výročí si letos připomínáme: sv. Zdislavě, sv. Janu Sarkanderovi a sv. Klementu Maria Hofbauerovi

Letní výstavy Diecézního muzea - Dokonalá umění a Ryté umění ex libris

Diecézní muzeum si vás dovoluje pozvat na letní výstavy v areálu Petrova. Výstava Dokonalá Jednota - zobrazování Nejsvětější Trojice ve výtvarném umění bude k vidění v kryptě katedrály. V tzv. Propité věži katedrály budou návštěvníci moci letos zhlédnout výstavu Ryté umění - Ex libris.

Výstava návrhů úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla

Diecézní muzeum si vás dovoluje pozvat na výstavu návrhů úpravy presbytáře katedrály, která bude k vidění denně od 10. července do 31. srpna v interiéru katedrály.

ZASTAVENÍ. Křížová cesta v díle Milivoje Husáka

Zveme na výstavu v salonku Diecézního muzea, která je pořádána s finanční podporou Statutárního města Brna
v rámci projektu Výstavy v areálu Petrova 2019.

Výstava je z důvodu velkého zájmu PRODLOUŽENA do 1. června 2019.

Století sakrální architektury

  

František Sušil - život, dílo, odkaz


Výstava Brněnská diecéze ve fotografiích

Tváře místní církve

Drobná grafika - zadavatel Mons. Šindar


Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS