Půvab a lopota, Michael Florián

Výstava Půvab a lopota v kryptě brněnské katedrály reaguje na jubilejní Rok ke cti svatého Josefa, který vyhlásil od 8. prosince 2020 svatý otec František. Svatý Josef je podle tradice církve mimo jiné patronem dělníků a řemeslníků. Instalace proto představuje dílny uměleckých řemesel, které spolupracovaly s církevními institucemi a jsou spjaty díky svému umístění s brněnským Petrovem.

Řezbářská a restaurátorská dílna bratří Kotrbů, sídlící na adrese Petrov 5, byla ve 20. století vyhlášenou jak při novém vybavování sakrálních interiérů, tak při obnově vzácných gotických a barokních památek. Další významnou dílnou v areálu Petrova byla  krejčovská dílna na liturgický textil rodiny Dittingerů v budově zdejší fary. Odsud vzešlo nespočet kusů liturgického textilu vynikajícího především precizní výšivkou podle vlastních návrhů. Tato paramenta obohatila inventář nejednoho kostela nejen v brněnské diecézi. Třetí zdejší dílna patřící uměleckému knihvazači Jindřichu Svobodovi sídlila až do počátku 21. století na Petrově 8. Svobodovy vazby knih jsou pro svoji uměleckou kvalitu a dokonalé řemeslné zpracování dodnes velmi vyhledávané. Vystaven bude například unikátní svatováclavský pluviál z inventáře brněnské katedrály, gotická socha sv. Jakuba z Ivančic, kterou bratři Kotrbové zachránili po destrukčním poškození v roce 1945. K vidění budou také mimořádné kožené knižní vazby vytvořené pro biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Druhá zahajovaná výstava připomíná výročí 110 let od narození grafika a ilustrátora Michaela Floriana, který byl jedním z dvanácti dětí překladatele, vydavatele a katolického myslitele Josefa Floriana ze Staré Říše. Grafická tvorba Michaela Floriana přitahuje zájem českých i zahraničních sběratelů. Vystaveny budou větší formáty umělcových grafik především světců i originální dřevěné tiskové štočky. Expozice ze sbírky P. Rudolfa Zbožínka z Boleradic bude instalována v Propité věži brněnské katedrály.

Obě výstavy jsou připraveny v českém i anglickém jazyce a budou otevřeny od 25. června do 3. října 2021 denně mimo pondělí.