Ohlédnutí za Kurzem pro průvodce v sakrálním prostoru

V sobotu 20. 4. 2024 se na Biskupství brněnském v sálu na Petrově 2 uskutečnil celodenní seminář s názvem Kurz pro průvodce v sakrálním prostoru. Zájemci o průvodcovskou službu a kustodi v sakrálním prostoru si na místě nebo prostřednictvím on-line přenosu vyslechli přednášky od pětice odborníků. Akci zahájill modlitbou biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání Mgr. Pavel Šenkyřík a úvodní slovo pronesl ředitel Diecézního muzea Mgr. Martin Motyčka.

Jako první přednášející vystoupil doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph. D. z JAMU Brno, který hovořil o kultuře mluveného projevu. Následovala přednáška doc. Ing. Pavla Kopečka, Th. D. z CMTF UP Olomouc na téma liturgický prostor. Dopolední program zakončil Marek Vajdík z BOZP, který se věnoval bezpečnosti v církevních památkách. 

Odpolední program odstartovala PhDr. Lucie Kolářová, Diecézní konzervátorské centrum BB, která zúčastněné seznámila se základním názvoslovím sakrální architektury a dějin umění. Celý seminář uzavřela přednáška Bc. Petry Dolíhalové, Církevní turistika BB, která mluvila o průvodcovské službě.

Vzhledem k velkému zájmu o kurz máme v plánu na tento úspěšný běh navázat i v příštím roce. Všem účastníkům i přednášejícím tímto děkujeme a těšíme se na pokračování!

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube     instagram

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS