Světové chrámy na dlani

výstava struktivních modelů sakrálních staveb

„Schodiště k chrámu je nutné, jinak by chrám zůstal prázdný. Ale důležitý je pouze chrám. Je nutné, aby člověk žil a aby nacházel kolem sebe prostředky, které mu umožňují růst. Ale to všechno je pouze schodiště k člověku. Duši mu vybuduji v podobě baziliky, neboť ona je důležitá.“
Antoine de Saint-Exupéry

V prostoru krypty brněnské katedrály mohou návštěvníci shlédnout prostorové modely slavných sakrálních staveb od antiky až po současnost. Vypracovali je studenti Ústavu teorie architektury pod vedením doc. Jaroslava Drápala na Fakultě architektury VUT v Brně. Modely nezachycují jen vnější tvářnost stavby, ale usilují o pochopení a vyjádření konstrukce, stavebního řešení a struktury celku. Proto výraz „struktivní“ v podtitulu výstavy. Tři desítky exponátů nabízejí hlubší pochopení stavebních, uměleckých ale také duchovních hodnot historických i zcela současných staveb.

Rozmanité typy a pojetí chrámů dokládají nejen různé stavební tradice, ale také náboženská východiska, promítnutá do konkrétní podoby sakrální architektury. Srovnání antických chrámů s raně středověkými kostely, gotickými katedrálami a ukázkami moderních sakrálních staveb je jedinečným přehledem historického vývoje stavebních slohů a duchovní kultury během dvou tisíciletí.

Na výstavě jsou zastoupeny řecké chrámy, římský Pantheon, chrám Boží Moudrosti v Istanbulu, ale také bazilika sv. Prokopa v Třebíči nebo Santiniho poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Světové stavby 20. století reprezentují například Le Corbusierova kaple v Ronchamp, katedrála v Brazílii, nebo Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze.

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS