Nové archeologické objevy

sakrální architektury na jižní Moravě

termín: 6. května – 13. září 2009
místo: krypta Katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově

Největším exponátem výstavy je samotný prostor raně středověké krypty, která uchovává stavební prvky z přelomu 12. a 13. století. Výběr vzácných nálezů, historických fotografií, modelů, půdorysů a rekonstrukcí dokumentuje nejstarší stavební fáze katedrály sv. Petra a Pavla a dalších brněnských kostelů. Mezi ně patří zaniklý kostel sv. Mikuláše na náměstí Svobody, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Tomáše, kartuziánský klášter v Králově Poli nebo v roce 2005 objevený kostel Všech svatých na Anenské ulici. Zveřejněny jsou také výsledky průzkumu dnes nepřístupného kostela sv. Leonarda uprostřed vodní nádrže Nové Mlýny a zaniklého kostela v Divicích. Pro výstavu speciálně připravený model slavné znojemské rotundy umožňuje interaktivním způsobem hlouběji pochopit symbolické funkce, které mělo sluneční světlo ve středověké sakrální architektuře.

19. května 2009 se v souvislosti s výstavou na Petrově 2 uskuteční kolokvium, pořádané ve spolupráci Biskupství brněnského, Ústavu archeologické památkové péče, Archaia Brno, Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a Klubu Augusta Sedláčka, pobočka Brno.

Spolupráce:
Archaia Brno o.p.s., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS