300 let poutního místa Kostelní Vydří

Na podzim roku 2009 připravilo Diecézní muzeum v Brně ve spolupráci s konventem karmelitánů v Kostelním Vydří v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla výstavu s názvem 300 let poutního místa Kostelní Vydří. Výstava představuje významné místo Panny Marie Karmelské s jeho bohatou historií a poutní tradicí.

Základem instalace jsou panely s texty a fotografiemi, které přiblíží nejstarší historii mariánské svatyně od počátku 18. století, stavební dějiny kláštera, milostný obraz Škapulířové Madony v širším kontextu mariánské ikonografie, seznámí s legendou o posvátném škapulíři a představí významné osobnosti a představitele karmelitánského řádu, kteří se zasloužili o rozvoj poutního místa. Autorem textů na panelech, které jsou současně instalovány také v prostorách kláštera ve Vydří, je převor konventu karmelitánů v Praze – Liboci P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm., který se historií poutního místa a působením řádu karmelitánů v českých zemích již dlouhodobě zabývá.

Výstava je doplněna exponáty zapůjčenými z kláštera v Kostelním Vydří, z Diecézního konzervátorského centra a Archivu biskupství brněnského. K vidění jsou zejména poutní tisky a archivní dokumenty, ale také trojrozměrné předměty ilustrující působení řádu karmelitánů v Kostelním Vydří, řádovou spiritualitu i dobový kontext. V části expozice budou instalovány exponáty související s klíčovou osobností stavebních dějin kláštera - Janem Matějem Butzem z Rolsbergu, za jehož působení byla ke kapli Panny Marie přistavěna chrámová loď a v blízkosti svatyně postavena budova pro duchovního správce, která se později stala centrem klášterního areálu. Jan Matěj Butz nejenže dosáhl hodnosti probošta olomoucké kapituly, ale v polovině 18. století byl také kanovníkem kapituly brněnské. Tuto skutečnost dokumentují některé liturgické předměty z tohoto období z depozitáře Brněnského biskupství. Zároveň také věnoval klášteru v Kostelním Vydří jeden z jeho největších „pokladů“- rozměrnou knihovnu obsahující vzácné knihy převážně z 18. století, jejichž vybrané ukázky si návštěvník bude moci na výstavě prohlédnout. Dalším „lákadlem“ výstavy bude jistě audiovizuální program prezentující současné architektonické a krajinářské úpravy areálu kláštera i jeho širšího okolí, jehož autory jsou mladí architekti Petr a Markéta Veličkovi.

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS