Křtiny - Santiniho perla Moravy

Výstava představuje křtinský chrám Jména Panny Marie jako jedno z nejproslulejších poutních míst na Moravě a nabízí také netradiční pohled na architektonickou strukturu a ikonografické bohatství barokního díla. Součástí výstavy jsou originální historické exponáty, například téměř dvoumetrová svíce vyzdobená obrazem Panny Marie Křtinské a datovaná rokem 1756. Historické obrazy a grafiky dokládají dramatické dějiny poutního místa i stavbu kostela, navrženého architektem Janem Blažejem Santinim kolem roku 1718. Staré knihy a procesní mariánská insignie jsou ukázkami barokní zbožnosti, která do Křtin přiváděla desetitisíce poutníků. Vystavena je i lebka pocházející z kostnice, objevené po několika staletích. Lebka s unikátní malovanou výzdobou, jejíž konkrétní význam nebyl dosud objasněn, je jediným příkladem svého druhu u nás.

Pro výstavu speciálně vytvořené modely dovolují nahlédnout do chrámu z „ptačí perspektivy“ a uvědomit si stavební strukturu vrcholně barokní architektury. Srovnání s dalšími Santiniho stavbami zejména z brněnské diecéze a geometrické analýzy půdorysů dokládají mimořádnou intelektuální úroveň, s jakou Santini do svých projektů vkládal symboly a skryté významy.

Fotografická dokumentace představuje křtinský kostel i jeho málo známé detaily prostřednictvím komponované vizuální prezentace. Nechybí přehled dějin poutního místa, dokumentace velkorysého úsilí zakladatelů a stavebníků a také obrazové ukázky díla umělců, kteří se v několika generacích na budování kostela podíleli. Určitě zajímavým a pro pochopení celého díla důležitým přínosem je seznámení s ikonografií – výtvarným rozvržením a vyjádřením témat nástropních fresek Jana Jiřího Etgense, které patří k nejvýznamnějším uměleckým realizacím své doby na Moravě. Starozákonní podobenství knihy Sirachovcovy se zde spojuje s dalšími biblickými výjevy, s postavami svatých a osobnostmi z dějin církve, legend i historie Křtin.

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS