Rajhrad – zmrtvýchvstání kláštera

Výstava připravená brněnským Diecézním muzeem v prostoru středověké krypty katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově představuje rajhradský klášter jako místo mimořádného významu pro kulturní a duchovní dějiny Moravy a celého našeho státu. Nejstarší klášter na Moravě měl dlouhé a dramatické dějiny. Nejtěžší období prožil ale až ve dvacátém století, kdy byl podroben destruktivnímu zásahu totalitní moci. Vyhrocený kontrast mezi bohatou duchovní, vědou a uměním prostoupenou minulostí, zničením a postupným návratem k novému životu určil druhou část názvu výstavy – „zmrtvýchvstání kláštera“. Této myšlence odpovídá i výtvarná koncepce expozice pracující především se světlem a stínem.

Pro návštěvníky je připravena nejen dokumentace historického vývoje kláštera a seznámení s působením benediktinského řádu, ale také originální umělecká díla z klášterních sbírek a faksimile vzácných středověkých rukopisů. Díky přátelské spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě - pobočky Muzea Brněnska si návštěvníci budou moci zblízka prohlédnout Antifonář a Žaltář královny Elišky Rejčky vyzdobené překrásnými iluminacemi. Mezi nejatraktivnější exponáty patří barokní modely plastik svatých Petra a Pavla, socha lotra z Kalvárie a zejména monumentální portrét stavebníka barokního klášterního kostela - probošt Pirmus je zde vyobrazen s originálními Santiniho plány rajhradského kostela v rukou.

Jádrem výstavy je představení tvůrčího přínosu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, autora zásadní přestavby rajhradského kláštera a klášterního kostela. Pro expozici byly vyhledány historické plány a připraveny speciální modely, které nabídnou nečekané pohledy na prostorovou koncepci a světelnou symboliku chrámu. Modely vznikly ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně pod vedením docenta Jaroslava Drápala. Cílem výstavy je nabídnout nový pohled na stavbu samotnou, poukázat na její myšlenkové i symbolické bohatství a tvůrčí postupy jejího autora. Určitě přitažlivá je poprvé vystavená faksimile vlastnoručního Santiniho dopisu, jehož adresátem byl zadavatel přestavby probošt Pirmus.

Výstava „Rajhrad – zmrtvýchvstání kláštera“ navazuje na úspěšný projekt z roku 2010 s názvem „Křtiny – Santiniho perla Moravy“ a je druhým krokem k celkovému představení Santiniho architektonického díla na Moravě. Výstavu v kryptě katedrály doprovází také expozice fotografií z interiéru klášterního kostela sv. Petra a Pavla, která je k vidění v budově Diecézního muzea. Během výstavy se uskuteční komentované prohlídky pro školy a odbornou i širokou veřejnost.

Zpět

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube     instagram

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS